כללי זהב עשה ו/או אל תעשה בתביעה מול חברת ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

עברת תאונה ? תאונת עבודה ? תאונה שגרמה לך לאובדן כושר עבודה ? יש לך ביטוח אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח פרטית או כיסוי לנכות בתוכנית פנסיה?

להלן כללי זהב – עשה ואל תעשה בעת תביעה לאובדן כושר עבודה למול חברת ביטוח:

  1. ערוך או מלא את טופס ההודעה על מקרה הביטוח סמוך ככל הניתן למועד קרות התאונה או המחלה , לרבות צירופם של כל המסמכים המוכיחים את קרות התאונה והמחלה מלווים במסמכים רפואיים . ניסיון העבר מלמד כי מומלץ וחשוב ביותר למלא ולערוך את טופס ההודעה על מקרה הביטוח עם עורך דין מומחה בתחום. ניסיון העבר מלמד כי מילוי טופס תביעה ללא ניסיון גרם לא אחת לדחיית התביעה מצד חברות הביטוח , ולאחריו הגררות לערכאה משפטית שלא לצורך.
  2. יש חשיבות מרובה למתן פירוט מדוויק ותמציתי של נסיבות קרות התאונה . פירוט יתר שלא לצורך ו/או חוסר פירוט ו/או חוסר דיוק במסירת פרטים בנסיבות קרות התאונה עלול לגרום לדחיית התביעה מצדה של חברת הביטוח ולאחריו הליך משפטי יקר ומיותר.
  3. מומלץ ביותר לצרף מסמכים רפואיים וממצאי בדיקות הדמיה או מסמכים המצביעים על ההגבלה התפקודית וגורמים לאובדן כושר העבודה . מומלץ להצטייד באישורים של מומחים בתחום הפגיעה הספציפי ו/או בחוו"ד של מומחה תעסוקתי או חוו"ד מומחה בתחום הפגיעה הספציפי.
  4. יש להיות ער לאפשרות של שליחת חוקר מטעם חברת ביטוח . ולכן ראוי כי החוקר יציג תעודת חוקר מורשה ולא חלילה שיתברר כי מדובר במתחזה לחוקר . יש לקחת בחשבון כי שמורה לכל אדם הזכות להיות מיוצג בעת החקירה עצמה ולעמוד על זכויות המבוטחים השמורה להם גם בעת חקירה מצדו של חוקר מטעם חברת הביטוח.
  5. יש לקרוא היטב את תנאי הפוליסה לרבות נספחי הפוליסה שיש ברשות המבוטח , אשר מעידים על התנאים והיקף הזכאות של המבוטח מחברת הביטוח . ניתן ורצוי להיעזר במומחה אשר מתמחה בתחום דיני ביטוח.
  6. ברוב הפוליסות הקיימות כיום בשוק , כיסוי ביטוח אובדן כושר עבודה משולם גם במקרים בו אדם מצוי באובדן כושר עבודה חלקי ולא מלא . דהיינו מספיק שאדם יגיע לאובדן כושר עבודה בשיעור של – 51% אשר יזכה אותו לקבל 51% מהכיסוי המבוטח.
  7. במקרה בו חברת הביטוח דוחה את תביעתו של מבוטח לאובדן כושר עבודה (תהיה הסיבה אשר תהיה) אין לקבל דחייה זו כעובדה מוגמרת . הניסיון מצביע כי כמעט תמיד ניתן לשנות את רוע הגזרה תוך כדי פנייה לעורך דין המומחה התחום.
  8. אישור תביעה מצדה של חברת הביטוח בד"כ היא זמנית , ועל כן כתנאי להמשך התביעה יש לחזור חלילה על כל ההליך בכל פעם החדש , עובדה המצביעה על נקיטת משנה זהירות רבה מהמשך ההתנהלות עם חברת הביטוח בכל פעם מחדש.
  9. לווי מקצועי עם עורך דין מומחה בתחום עוד בראשית ההליך משפר משמעותית את סיכויי התביעה עוד בראשית ההליך ללא כל צורך בהיגררות להליך משפטי יקר וללא כל צורך.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email